książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje , warsztat
Okres historyczny przekrojowe
Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej

Nakład wyczerpany!

Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej

przeobrażenia bibliologii polskiej Degen D. (red.), Fedorowicz M. (red.) Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-231-2409-2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 328
Wymiary: 160 x 225

Dostępność: Niedostępna

55.00 zł


Jubileusz trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stał się okazją do zorganizowania w dniach 23-24 października 2007 roku ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej - przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu.
Celem spotkania było - obok prezentacji historii i obecnej kondycji naukowej i dydaktycznej toruńskiego Instytutu - przedstawienie dorobku poszczególnych ośrodków bibliologicznych w Polsce, wskazanie tradycji badań z tego zakresu, a także przeobrażeń, jakie nastąpiły w ostatnim trzydziestoleciu. W trakcie obrad przedstawiciele 12 uczelni polskich wysłuchali 24 referatów. Niniejszy tom obejmuje łącznie 21 tekstów dokumentujących tradycje i dorobek polskiej myśli bibliologicznej oraz wskazujących źródła i kierunki jej przemian, w tym tych, które wywołane zostały rozwojem technologii informatycznych.
Artykuły zaprezentowano w trzech blokach tematycznych zatytułowanych: Z przeszłości i teraźniejszości kształcenia i badań bibliologicznych i informacyjnych, Wokół dziejów książki oraz Subdyscypliny bibliologiczne w badaniach współczesnych.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania