książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria fakty, domysły, interpretacje
Okres historyczny przekrojowe
Niepiękny wiek XX

Nakład wyczerpany!

Niepiękny wiek XX

Profesorowi Tomaszowi Szarocie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-7629-148-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 704
Wymiary: 170 x 245

45.00 zł


Książka [...] jest zbiorowym dziełem czterdziestu przyjaciół, kolegów, współpracowników i uczniów Profesora Tomasza Szaroty, ofiarowanym na siedemdziesięciolecie Jego urodzin. Tytuł Niepiękny wiek dwudziesty świadomie nawiązuje do tytułu znanej pracy Jerzego W. Borejszy [J. W. Borejsza, Piękny wiek XIX , Wrarszawa 1984], zresztą Autora jednego z tekstów pomieszczonych w niniejszym tomie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wiek XX – stulecie m.in. dwóch wojen światowych, totalitaryzmów: czerwonego, czarnego i brunatnego, ludobójstwa na masową skalęk kolonializmu i neokolonializmu, komunizmu u władzy, wielu krwawych wojen w Trzecim Świecie – nie był piękny. Ale właśnie wiekiem XX – niezupełnie zresztą z własnej woli [...] od blisko pół wieku zajmuje się Profesor Tomasz Szarota.

Ze wstępu Jerzego Eislera

SPIS TREŚCI

* Jerzy Eisler
Wstęp
* Hans Henning Hahn
Niemiecki obraz Polaków w XIX stuleciu. Refleksja nad możliwościami historycznego badania stereotypów
* Andrzej Nowak
Czy mogło nie być II wojny światowej? O tak zwanej nocie Curzona z 11 lipca 1920 r. i jej (możliwych) konsekwencjach
* Marek Kornat
Rafał Marceli Blüth, czyli o potępieniu obydwu totalitaryzmów
* Paweł Rodak
Wiek XX i zło w Dzienniku pisanym nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
* Maciej Koźmiński
Zapiski na marginesie interpretacji „paktu Ribbentrop–Mołotow”
* Sławomir Buryła
Legenda Westerplatte w tekstach literackich
* Jerzy Kochanowski
Wrzesień (nie)pamiętany. Początek wojny w polskiej pamięci zbiorowej i polityce historycznej
* Rafał Wnuk
Między Scyllą a Charybdą. Niemiecka i sowiecka okupacja Polski 1939–1941
* Edmund Dmitrów
Miejsce pamięci Jedwabne. Szkic do analizy
* Elżbieta Rączy
Wydarzenia we wsi Markuszowa 1942–1943. Przyczynek do historii stosunków polsko-żydowskich w okresie okupacji niemieckiej
* Tomasz Łubieński
Zagłada na Krecie
* Janusz Marszalec
Pomyłka, której nie było. Sprawa rzekomego zadenuncjowania przez wywiad Armii Ludowej własnej drukarni przy ul. Grzybowskiej w Warszawie w lutym 1944 r.
* Grzegorz Motyka
Ukraińcy w okupowanej Warszawie 1939–1944
* Andrzej Krzysztof Kunert
Polskie Państwo Podziemne – ujawnienie nazwy i faktu istnienia
* Krzysztof Komorowski
Sprawa Powstania Warszawskiego w polityce władz Polski Ludowej
* Jacek Tebinka
Brytyjskie źródła o życiu codziennym w Polsce okupowanej przez Niemcy 1939–1945
* Wojciech Wrzesiński
Druga wojna światowa w oczach „Biuletynu Informacyjnego” 1939–1945
* Hubert Orłowski
Wehrmacht a Waffen-SS. Uwagi do wspomnień Güntera Grassa i Richarda von Weizsäckera
* Anna Wolff-Powęska
Dialektyka pamięci i niepamięci. Wojna przeciw Polsce w pamięci zbiorowej Niemców
* Tadeusz Wolsza
Kolaborant? Burzliwa biografia księdza Antoniego Wincentego Kwiatkowskiego (1890–1970)
* Jan Żaryn
Jerzy Olgierd i Irena Renata Iłłakowiczowie – szkic do portretu bohaterów II wojny światowej
* Zbigniew Romek
Nadzieje na demokratyczną cenzurę w latach 1944–1945
* Andrzej Chmielarz
Obóz NKWD w Rembertowie
* Marcin Zaremba
„Człowiek drży jak liść” – trwoga przed bandytyzmem w okresie powojennym (1945–1947)
* Edmund Nowak
Zbrodnie bez kary. Śledztwa i procesy w sprawie przestępstw popełnionych w powojennych obozach na Śląsku
* Andrzej Friszke
Pryncypia legalizmu, czyli prezydent August Zaleski
* Jerzy W. Borejsza
Kto popierał Marka Twaina? Wokół zbioru dokumentów „Stalin i kosmopolityzm 1945–1953”
* Robert Kupiecki
Polska lat pięćdziesiątych w optyce NATO
* Hubert Wilk
Kolejne szczeble drabiny. Polski bohater komunistyczny (1948–1956) – szkic do portretu
* Błażej Brzostek
Znaczenie drobiazgu. O drobnych ogłoszeniach prasowych z powojennego Bukaresztu i Warszawy
* Jerzy Eisler
Warszawa odświętna w maju i w listopadzie 1968 r.
* Marek Wierzbicki
Zjednoczenie ruchu młodzieżowego w Polsce w roku 1973
* Paweł Machcewicz
„30-lecie zwycięstwa nad faszyzmem”. O polityce historycznej PRL i bloku radzieckiego
* Piotr M. Majewski
Porwanie Polaków w Iraku w 1976 r. jako przykład „crisis management” w PRL
* Dariusz Jarosz
Szczecińskie „gry mieszkaniowe”. Studium przypadku na podstawie akt sądowych
* Bartosz Kaliski
NSZZ „Solidarność” a PZPR na przykładzie Huty „Warszawa” w latach 1980–1981
* Krzysztof Kosiński
Samowystarczalność. Życie „udomowione” w mieście lat osiemdziesiątych
* Maria Pasztor
Stosunki władz PRL i Republiki Włoskiej w okresie stanu wojennego w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych
* Andrzej Paczkowski
Polska wojna dziesięcioletnia i upadek komunizmu
* Marcin Kula
Dekomunizacja symboliki ulic warszawskich
* Bibliografia prac Tomasza Szaroty za lata 1963–2009Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania