książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Polska po wojnie
Okres historyczny historia najnowsza
Nie tylko WiN i PSL

Nie tylko WiN i PSL

Opór społeczny w latach 1945-1956 w powiecie tarnowskim Wenklar M. Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61033-33-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 544
Wymiary: 165 x 240

48.00 zł


Tematem książki jest zagadnienie oporu społecznego wobec władzy komunistycznej w latach 1945–1956 na przykładzie powiatu tarnowskiego. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej autor opisuje lokalne przejawy oporu zorganizowanego, zawierającego w sobie zarówno działalność polityczną (jawną, np. PSL czy SP, i podziemną, np. Zrzeszenie „WiN”), jak i walkę zbrojną z komunistycznym reżimem (oddziały zbrojne głównie poakowskiej i narodowej proweniencji).
W drugiej części, poświęconej oporowi spontanicznemu, opisano m.in. przypadki oporu manifestowanego publicznie, walkę Kościoła i wiernych o wolności religijne, sprzeciw chłopów wobec nadmiernych świadczeń i prób kolektywizacji, przykłady oporu wyrażane wśród młodzieży, w środowiskach robotniczych, przez milicjantów i żołnierzy. Poruszona została również kwestia plotek i pogłosek jako alternatywnego wobec oficjalnego systemu komunikacji, a także przypadków antysemityzmu związanych z występowaniem stereotypu „żydokomuny”. Zwieńczeniem pracy jest opis wydarzeń „odwilży” 1956 r. na omawianym terenie.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania