książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria podróże w czasie i przestrzeni
Okres historyczny przekrojowe
Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Nakład wyczerpany!

Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Czyżewski F. (red.), Dudek-Szumigaj A. (red.), Frolak L. (red.) Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7784-087-0

Oprawa: twarda
Ilość stron: 214
Wymiary: 175 * 245

35.00 zł


Tom zawiera materiały prezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego", zorganizowanej przez Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współudziale Podlaskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej. Konferencja wiązała się tematycznie z projektem badawczym pt. "Strukturalno-semantyczny opis nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny", realizowanym przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter konferencji w materiałach pokonferencyjnych zostały zamieszczone teksty językoznawców, historyków, kulturoznawców, teologów reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce i na Ukrainie. Pierwsza część tomu jest poświęcona rozważaniom teologicznym na temat śmierci. Kolejna grupa artykułów to teksty językoznawcze, omawiające inskrypcje nagrobne. Prace historyczne odnoszą się do dziejów wybranych nekropolii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, a komunikaty na temat stanu zachowania cmentarzy pogranicza przedstawiają efekty prac konserwatorskich prowadzonych na cmentarzach.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania