książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria rycerze i zakonnicy , warsztat
Okres historyczny średniowiecze
Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409

Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409

Filipczyk W. (oprac.) Instytut Historii PAN
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7676-317-0

Oprawa: twarda
Ilość stron: 570
Wymiary: 170 x 245

70.00 zł


Niniejsza publikacja Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409
w serii „Pomniki Prawa Polskiego, Dział I: Prawo ziemskie” jest następną w kolejności
po opublikowanej w 2012 r. Księdze ziemskiej krakowskiej. 2: 1394–1397. Przygotowana
została w ramach projektu NPRH 11H 13 0225 82 „Akta grodzkie i ziemskie z terenu
dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych
z XIV–XV w.”, realizowanego w latach 2014–2018 w zespole krakowskich
badaczy pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Wroniszewskiego z UMK w Toruniu.
W tym samym projekcie przygotowano do druku kolejne księgi: ziemską krakowską
nr 1c z lat 1389–1398 oraz ziemską krakowską nr 3 z lat 1399–1403, a także
pięć obszernych tomów (łącznie około 200 arkuszy) Wyboru zapisek sądowych z ksiąg
ziemskich i grodzkich województwa krakowskiego z lat 1401–1506, wyekscerptowanych
w okresie międzywojennym przez dr. Franciszka Dudę, dyrektora Archiwum
Ziemskiego w Krakowie (od 1936 r. Archiwum Państwowego), jako uzupełnienie
wydawnictwa Antoniego Zygmunta Helcla Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 2,
z 1870 r. Zamierzeniem zespołu jest przygotowanie w następnych latach do druku
kolejnych siedmiu ksiąg ziemskich krakowskich z zasobu krakowskiego Archiwum
Narodowego, o sygn.: ZK 3a, 3b, 4–8, z lat 1400–1428. Uzasadnieniem publikacji
w serii „Pomniki Prawa Polskiego” wszystkich tych ksiąg jest fakt, że oprócz zwykłych
terminów powiatowych zawierają one wpisy spraw sądów wiecowych i nadwornych
(in curia), do momentu ich wyodrębnienia w osobne serie ksiąg (wiecowe
w 1425 i nadworne w 1436 r.). W nieodległej przyszłości planowana jest ponadto
publikacja trzech ksiąg ziemskich poznańskich z lat 1407–1419, w opracowaniu
prof. Tomasza Jurka.
Waldemar BukowskiOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania