książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Myszęcin, stanowisko 19, woj. lubuskie. Od młodszej epoki kamienia po XX wiek

Myszęcin, stanowisko 19, woj. lubuskie. Od młodszej epoki kamienia po XX wiek

Pawlak E., Pawlak P. (red.) Wyd. Fundacji Archeologicznej
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-938557-1-1

Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Ilość stron: 570
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Na półce

84.00 zł


Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu projektu Fundacji Archeologicznej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych (2013).

Do sprzedaży przeznaczono egzemplarze dodrukowane z środków własnych.

Celem projektu było opublikowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w latach 2005-2007 na stanowisku nr 19 w Myszęcinie, pow. świebodziński, woj. lubuskie. Badania poprzedzały budowę autostrady A-2. Przeprowadziła je Fundacja „Patrimonium” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Rozpoznano powierzchnię 970,56 ara, rejestrując 2257 obiektów archeologicznych, 49619 ułamków i całych naczyń, 11708 artefaktów krzemiennych, a ponadto: kości ludzkie, kości zwierzęce, polepę oraz zabytki kamienne, żelazne, brązowe, srebrne, ołowiane i inne.

Materiał zabytkowy związany jest z osadnictwem ludności kultury hamburskiej (materiały będą publikowane w osobnym opracowaniu), kultury pucharów lejkowatych, kultury łużyckiej i pomorskiej, osadnictwo związane z młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich, cmentarzysko ciałopalne i osadę z okresu wczesnego średniowiecza, cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza, osadnictwo z okresu późnego średniowiecza i nowożytności oraz relikty funkcjonującego tu niemieckiego obozu pracy w latach 40. XX wieku, w czasach II wojny światowej.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. prof. PAN Michała Kary:

„Rozpoznane stanowisko archeologiczne zasługuje na publikację w formie monografii naukowej ze względu na wyjątkowe walory poznawcze, istotne nie tylko dla nauk historycznych, lecz również dla dyscyplin z nimi współpracujących. (...) Na uwagę zasługuje wielokulturowy charakter stanowiska oraz stwierdzona tam tradycja miejsc sepulkralnych utrzymująca się w okresie średniowiecza, o wyraźnych konotacjach symbolicznych, przy czym starsze z odkrytych cmentarzysk – ciałopalne, typu Alt Käbelich – ujawniło unikatowe w skali Europy pochówki „łodziowe”. Do ważnych odkryć należy zaliczyć też stwierdzone na stanowisku relikty niemieckiego obozu pracy niewolniczej „Bratz” z czasów II wojny światowej... Należy przypuszczać, iż niektóre z proponowanych ustaleń wywołają polemikę naukową.”Spis treści:

Ewa Pawlak, Paweł Pawlak – Stanowisko nr 19 w Myszęcinie, gm. Szczaniec, woj. lubuskie

Iwona Hildebrandt-Radke – Cechy litologiczne i główne fazy depozycji osadów na stanowisku archeologicznym Myszęcin 19, gm. Szczaniec

Andrzej Krzyszowski – Osadnictwo neolityczne na stanowisku 19 w Myszęcinie

Iga Fabiszak, Michał Sip – Osada ludności kultury łużyckiej w Myszęcinie, stan. 19

Iga Fabiszak, Michał Sip – Osada ludności kultury pomorskiej w Myszęcinie, stan. 19

Tomasz Skorupka – Elementy osadnictwa kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich oraz grób kultury wielbarskiej w Myszęcinie, stan. 19

Paweł Pawlak – Cmentarzysko ciałopalne i osada ze starszego stadium wczesnego średniowiecza w Myszęcinie

Paweł Pawlak – Relikty osadnictwa z młodszych faz wczesnego średniowieczna na stanowisku 19 w Myszęcinie

Marcin Krzepkowski – Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Myszęcinie, stan. 19

Arkadiusz Tabaka – Relikty osadnictwa późnośredniowiecznego na stanowisku 19 w Myszęcinie

Arkadiusz Tabaka – Relikty osadnictwa nowożytnego na stanowisku 19 w Myszęcinie

Marcin Krzepkowski – Obiekty z okresu II wojny światowej związane z budową autostrady i funkcjonowaniem niemieckiego obozu pracy Bratz

Iga Fabiszak, Michał Sip – Myszęcin, stan. 19 – obiekty niedatowane

Artur Rewekant – Aneks nr 1. Wyniki badań antropologicznych szczątków ludzkich z wczesnośredniowiecznego, ciałopalnego cmentarzyska w Myszęcinie, stan. 19

Artur Rewekant – Aneks nr 2. Wyniki badań antropologicznych szczątków ludzkich z wczesnośredniowiecznego, szkieletowego cmentarzyska w Myszęcinie, stan. 19

Artur Rewekant – Aneks nr 3. Wyniki badań antropologicznych grobu szkieletowego odkrytego w rejonie pozostałości niemieckiego obozu pracy Bartz

Marta Osypińska – Aneks nr 4. Analiza archeozoologiczna szczątków zwierzęcych z wielokulturowego stanowiska nr 19 w Myszęcinie

Joanna Abramów – Aneks nr 5. Wyniki analizy archeobotanicznej próbek glebowych ze stanowiska Myszęcin stan. nr 19

Tomasz Stępnik – Aneks nr 6. Skład taksonomiczny prób węgli drzewnych ze stanowiska 19 w Myszęcinie

Piotr Gunia – Aneks nr 7. Wyniki badań petrograficznych wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 19 w Myszęcinie

Maciej Jórdeczka – Aneks nr 8. Analiza znalezisk przedmiotów kamiennych ze stanowiska 19 w Myszęcinie

Podsumowanie

Myszęcin, site 19, voivodeship Lubuskie. For the younger Stone Age for the 20th century. Summary

Adresy autorów

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania