książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Michałkowice - wieś i dwór na przestrzeni dziejów

Michałkowice - wieś i dwór na przestrzeni dziejów

Wądołowski M. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-948607-3-8

Oprawa: miękka
Ilość stron: 152
Wymiary: 160 x 235

52.60 zł


Kto nie zna historii swego kraju, swego miasta i wioski, to jakby, swego ojca i matki nie znał” – te słowa ks. Piotra Skargi najlepiej oddają ideę, która przyświecała autorowi w trakcie pisania książki. Publikacja stanowi rezultat badań archiwalno-bibliotecznych, podpartych wieloletnią pasją do poznawania lokalnej historii. Dzieje Michałkowic widziane przez pryzmat losów miejscowego dworu (wraz z zapleczem gospodarczym) stanowią innowacyjne podejście do prób ukazania przeszłości tego miejsca. Poznanie społeczno-kulturowych relacji dawnych michałkowickich dziedziców z mieszkańcami wsi pozwala na nowo określić stosunek współczesnych wobec kilkuwiekowego dziedzictwa. Specyfika przemysłowej części Górnego Śląska, uwzględniająca wieloletnie procesy industrializacji i urbanizacji, odróżnia dzieje tutejszych dworów od ich odpowiedników z innych obszarów dzisiejszej Polski. Informacje zawarte w książce stać się mogą bazą dla dalszych pogłębionych analiz funkcjonowania górnośląskich dworów, zaś dla społeczności michałkowiczan stanowić mogą narzędzie, które umożliwi kształtowanie dojrzałej tożsamości lokalnej.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania