książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny średniowiecze
Małopolska w VI-X w.

Nakład wyczerpany!

Małopolska w VI-X w.

Studium archeologiczne Poleski J. Historia Iagellonica
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-62261-66-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 400
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Niedostępna

50.40 zł


Rozprawa ta stanowi najbardziej aktualną odpowiedź na pytanie o czas, przebieg i szersze tło geograficzne oraz kulturowe przemian dziejowych, których doświadczały społeczności zamieszkujące dzisiejszą Małopolskę w jednym z kluczowych etapów jej rozwoju historycznego. Wtedy wszakże miał miejsce napływ Słowian na tereny w dorzeczu górnej Wisły, stopniowe stabilizowanie się struktur plemiennych, a także różnego rodzaju oddziaływania, w tym i zagrożenia ze strony sił zewnętrznych.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania