książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej

Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej

Dębowska M. (red.) KUL
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-8061-224-2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 356
Wymiary: 170 x 240

36.75 zł


SPIS TREŚCI

Maria Dębowska, Wprowadzenie

Mieczysław Różański, Kuria diecezjalna w Kodesie Prawa Kanonicznego z 1917 r.


Metropolia gnieźnieńska

Łukasz Krucki, Jak powstała Kuria Arcybiskupia w Gnieźnie? O ustanowieniu centralnego urzędu archidiecezji gnieźnieńskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

Joanna Napierała, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia w Poznaniu w okresie międzywojennym

Maria Dębowska, Kuria diecezji chełmińskiej w Pelplinie w okresie międzywojennym

Zbigniew Gmurczyk, Organizacja i działalność Kurii Diecezjalnej Włocławskiej w okresie II Rzeczypospolitej


Metropolia lwowska

Grzegorz Chajko, Kuria Metropolitalna obrządku łacińskiego we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Struktura, skład personalny, zadania

Maria Dębowska, Organizacja kurii diecezjalnej w Łucku w latach 1919-1939

Bartosz Walicki, Sławomir Zych, Kuria Biskupia obrządku łacińskiego w Przemyślu w okresie międzywojennym


Metropolia warszawska

Piotr Staniewicz, Organizacja kurii archidiecezjalnej w Warszawie w okresie II Rzeczypospolitej

Jarosław R. Marczewski, Kuria Diecezjalna w Lublinie w okresie międzywojennym

Mieczysław Różański, Kuria Diecezjalna w Łodzi w okresie II Rzeczypospolitej

Michał Marian Grzybowski, Kuria Diecezjalna w Płocku w latach 1918-1939

Tomasz Moskal, Organizacja i działalność Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 1918-1939

Rafał Dmowski, Bernard Błoński, Kuria Diecezjalna w Siedlcach w latach 1918-1939


Metropolia krakowska

Jacek Kapuściński, Organizacja i działalność Kurii Biskupiej w Częstochowie w okresie II Rzeczypospolitej

Halina Dudała, Organizacja i działalność kurii diecezjalnej w Katowicach w latach 1925-1939

Grzegorz Bujak, Kuria diecezjalna w Kielcach w latach 1918-1939

Stanisław Ludwik Piech, Organizacja i działalność kurii diecezjalnej w Tarnowie w okresie II Rzeczypospolitej


Metropolia wileńska

Adam Szot, Obsada stanowisk Kurii (Metropolitalnej) Wileńskiej w (archi)diecezji wileńskiej w dwudziestoleciu międzywojennym (na podstawie schematyzmów diecezjalnych)

Józef Łupiński, Marek Grunwald, Kuria diecezji łomżyńskiej w okresie międzywojennym

Wykaz skrótów

Noty o autorachOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania