książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Księga żywota mego

Księga żywota mego

Kartki z życiorysu nauczyciela wiejskiego Makulski S. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-7901-249-7

Oprawa: twarda
Ilość stron: 200
Wymiary: 150 X 215

35.00 zł


„Aby właściwie docenić rolę seminariów nauczycielskich w kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w II Rzeczypospolitej, należy uzmysłowić sobie, jaki stan oświaty powszechnej Polska odziedziczyła po 123 latach niewoli. Nie będzie przesadą, gdy użyje się tutaj słowa, że był to stan tragiczny. Szczególnie odnosiło się to do ziem byłego zaboru rosyjskiego. Przed wybuchem I wojny światowej na terenach byłego Królestwa Polskiego, gdzie w wieku szkolnym było prawie 2,5 mln dzieci, uczyło się zaledwie około 370 tysięcy. Zajęcia prowadziło około 7,6 tys. nauczycieli, co
pokrywało zaledwie 25% istniejących potrzeb. Zdecydowanie lepszy poziom scholaryzacji był na ziemiach zaboru pruskiego i austriackiego. Szczególnie sprzyjająca sytuacja była w Galicji po 1867 roku, gdzie – korzystając z praw autonomicznych w ramach monarchii austro-węgierskiej – istniały warunki kształcenia dzieci w polskim języku wykładowym. W zaborze pruskim – po zwycięskiej wojnie z Francją w 1871 roku – Berlin […]”.

(ze wstępu)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania