książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku tom 2

Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku tom 2

szkice historyczne, materiały, dokumenty) Caban W. (red.), Legieć J. (red.) Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7133-654-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 664
Wymiary: 170 x 240

77.70 zł


Prezentowane opracowanie stanowi drugi tom z serii wydawniczej: „Po­lacy – Syberia. XVIII-XIX wiek”. W 2015 roku ukazał się pierwszy tom: Polak w car­skim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego 1817-1895, w opracowaniu Wiesława Cabana i Jerzego Szczepańskiego. Na tom drugi składają się szkice i materiały źródłowe dotyczące życia religijne­go Polaków zesłanych do Tomska i do wielu miejscowości, które wchodziły w skład guberni tomskiej. Autorem szkiców, wyboru i opracowania dokumentów jest Wasilij Chaniewicz, znany z wielu publikacji poświęconych dziejom Polaków na Syberii Za­chodniej w XVIII-XX wieku. Celem publikacji jest m.in. popularyzacja efektów badań historyków syberyj­skich na gruncie polskim, również poza gronem zawodowych historyków. Stąd też zdecydowano się na wydanie tekstów Wasilija Chaniewicza w tłumaczeniu na język polski, zachowując charakterystyczny dla niego styl redakcji. Dzięki temu krąg osób, które będą mogły uzyskać wiedzę na temat życia społeczności polskiej na Syberii, zdecydowanie się poszerzy. Autorzy mają nadzieję, że publikowane tu dokumenty przyczynią się nie tylko do odtworzenia postawy carskiej administracji wobec polskich zesłańców, ale stanowić też będą ważną pomoc w dalszych badaniach nad dziejami Kościoła katolickiego na Syberii w XIX i na początku XX wieku oraz dziejami polskiej diaspory.



Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania