książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , rycerze i zakonnicy
Okres historyczny średniowiecze , wiek XVI - XVIII
Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum

Nakład wyczerpany!

Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum

Sulkowska-Tuszyńska K. Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2006
ISBN: 8323119341

Oprawa: miękka
Ilość stron: 229
Wymiary: 210 x 300

90.00 zł


Celem pracy jest przedstawienie dziejów i obrazu kultury norbertanek strzeleńskich od najstarszych śladów datowanych na 2. połowę XII w. do około końca XVI stulecia. Przedmiotem analizy są te aspekty życia i śmierci w klasztorze, które pozostawiły ślad czytelny dla archeologa w przedmiotach, w reliktach po działalności ludzkiej, a nade wszystko w architekturze oraz tzw. obrządku pogrzebowym.
Spis treści:
Z badań nad klasztorami i premonstratensami * Dzieje badań wzgórza klasztornego w Strzelnie; stan opracowań stanowiska); Historia i organizacja życia premonstratensów i premonstratensek (Norbert von Gennep; norbertanie i norbertanki w Polsce * Życie wewnętrzne norbertanek * Augustyn z Hippony. Reguła zakonna, statuty i cel zakonu * Przynależność organizacyjna i struktura prepozytury w Strzelnie * Liczebność i status społeczny strzeleńskich panien * Działalność parafialna, artystyczna i edukacyjna norbertanek); Początki klasztoru - okres romański i wczesny gotyk (XII-XIV wiek) (Elementy środowiska naturalnego okolic Strzelna * Budowle sakralne * Romańska rotunda * Bryła rotundy * Przestrzeń sakralna i wyposażenie wnętrza * Chronologia i funkcja rotundy * Bazylika Świętej Trójcy * Bryła bazyliki * Przestrzeń sakralna i wyposażenie wnętrza bazyliki * Chronologia i funkcja bazyliki * Cmentarz i pochówki * Pochówki panien norbertanek i familii klasztornej (?) * Cmentarz ludności świeckiej (parafia, ludność służebna) * Zabudowania klasztorne i plac budowy * Ślady drewnianej zabudowy * Relikty odsłonięte w obrębie bazyliki Świętej Trójcy * Zabudowa po południowej stronie bazyliki * Ślady konstrukcji przy rotundzie * Najstarsze murowane claustrum I - rekonstrukcja * Plac budowy na wzgórzu * Kultura dnia codziennego * Ubiór norbertanek * Ubiory, fryzury i buty w świetle źródeł ikonograficznych z XII wieku * W kuchni i w refektarzu * O zwierzętach * O ogrodzie * Nie tylko w łaźni * Varia * Elementy kultury materialnej z XII wieku; źródła ikonograficzne * Miniaturowa figurka kobiety * Metalowa tulejka * Zabawka); Rozbudowa klasztoru - okres gotycki i początek nowożytności (XV-XVI wiek) (Budowle sakralne * Rotunda-zmiany w bryle i funkcji * Bazylika Świętej Trójcy * Bryła gotyckiej bazyliki * Przestrzeń sakralna i wyposażenie gotyckiego wnętrza * Kaplica Świętej Barbary, skarbiec i zakrystia * Przestrzeń sakralna i wyposażenie kaplicy Świętej Barbary * Kaplica Świętego Norberta i kruchta * Cmentarz i pochówki * Pochówki we wnętrzu świątyń * Cmentarz ludności świeckiej po południowej stronie bazyliki. Pochówki indywidualne i ossuarium * Śmierć w Strzelnie - charakterystyka grobów. Zwyczaje i liturgia pogrzebu * Gotyckie zabudowania klasztorne. Rekonstrukcja Claustrum II * Skrzydło zachodnie - część południowa * Skrzydło południowe * Północna część skrzydła zachodniego * Skrzydło wschodnie * Skrzydło północne * Zabudowa przy masywie zachodnim bazyliki * Mury klasztorne - ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne * Zabudowa poza klauzurą * Dwór prepozytów * Dom z dwoma piecami, dla gości (?) * Budynek gospodarczy * Kultura dnia codziennego * W kuchni i w refektarzu * O kuchni * O naczyniach i sprzętach używanych w kuchni i w refektarzu * Produkty, potrawy, posiłki * Obyczaje i etykieta w refektarzu * O hodowli, zwierzętach i ogrodzie * Hodowla i zwierzęta * O ogrodzie * Locum secretum * Varia - monety); Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum (Okres romański i wczesny gotyk (XII-XIV w.) * Okres gotycki i początek nowożytności (XV-XVI w.)); Aneks - Kalendarium. Krótka historia zgromadzenia, klasztoru i miasta Strzelna.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania