książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria wojny, batalie, potyczki
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Insurekcja Kościuszkowska w dziejach i tradycji

Nakład wyczerpany!

Insurekcja Kościuszkowska w dziejach i tradycji

Praca zbiorowa Muzeum Niepodległości w Warszawie
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-87526-47-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 171
Wymiary: 155 x 235

21.50 zł


W książce omówiono następujące zagadnienia: wojsko Rzeczypospolitej Obojga Narodów wobec groźby unicestwienia państwa, Insurekcja Warszawska - plany działań (17-18 IV 1794), władze powstańcze, interwencja pruska wobec Insurekcji Kościuszkowskiej, bitwy o Wilno, legenda Kościuszki i Insurekcji w tradycji ruchu ludowego, tradycja racławicka w ruchu ludowym, wkład Tadeusza Kościuszki do polskiej kultury politycznej, blaski i cienie powstania kościuszkowskiego, Insurekcja w opiniach dyplomatów obcych, udział Tatarów litewsko-polskich, Anglia wobec powstania, tradycja Insurekcji i Jana Kilińskiego w zaborze rosyjskim w okresie niewoli narodowej, upamiętnienie miejsc związanych z Insurekcją, tradycja kościuszkowska na współczesnym Mazowszu.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania