książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Polska po wojnie , sekretna wojna
Okres historyczny historia najnowsza
Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957-1990)

Nakład wyczerpany!

Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957-1990)

Kapuściak B. (red.) Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2010
Seria: Normatywy aparatu represji
ISBN: 978-83-929900-79

Oprawa: miękka
Ilość stron: 528
Wymiary: 155 x 235

48.90 zł


Opracowana przez Bartosza Kapuściaka książka ukazuje się jako drugi tom krakowskiej serii „Normatywy aparatu represji”. Stanowi ona pierwszy całościowy zbiór dokumentów – rozkazów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych – regulujących pracę wojskowego kontrwywiadu komunistycznej Polski.
W poprzedzającym zgromadzone dokumenty wstępie autor szczegółowo opisuje strukturę WSW, przedstawia sylwetki jej szefów oraz charakteryzuje poszczególne elementy pracy operacyjnej tej służby: tajnych współpracowników, nieoficjalnych pracowników i współpracowników nierejestrowanych, miejsca spotkań ze współpracownikami i materiały operacyjne, ewidencję i archiwum WSW.
Część instrukcji opatrzona jest ilustracjami wprowadzanych druków dokumentacji i ewidencji. W książce zawarto też tabele podsumowujące okres funkcjonowania poszczególnych normatywów oraz słownik pojęć stosowanych w kontrwywiadzie wojskowym, różniących się od terminologii cywilnego aparatu represji.

Z recenzji: Zbiór dokumentów przygotowany do druku przez Bartosza Kapuściaka dotyczy wciąż mało znanej problematyki organizacji i działalności Wojskowej Służby Wewnętrznej, która w latach 1957–1990 była organem kontrwywiadu wojskowego i spadkobierczynią zbrodniczego Głównego Zarządu Informacji. Praca ta mogła powstać w wyniku stosunkowo niedawnego odtajnienia materiałów tej służby – części z nich dopiero na przełomie lat 2008–2009. W związku z tym z uznaniem należy przyjąć inicjatywę wydania instrukcji o prowadzeniu pracy kontrwywiadowczej, dokumentacji oraz ewidencji Wojskowej Służby Wewnętrznej, bowiem są one niezbędne do poznania metod pracy peerelowskiego kontrwywiadu wojskowego i wypełniają poważną lukę naukową. Stanowią też – co należy podkreślić – uzupełnienie wydanych wcześniej instrukcji operacyjnych aparatu bezpieczeństwa z lar 1945–1989, rozszerzając znacznie tym samym naszą wiedzę na temat funkcjonowania służb specjalnych Polski ludowej. dr hab. Piotr KołakowskiOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania