książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria warsztat
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Indeksy

Indeksy

praca zbiorowa Semper
Rok wydania: 2019
Seria: Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów..
ISBN: 978-83-7507-252-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 300
Wymiary: 165 x 235
Tom: 8

70.60 zł


Seria źródłowa „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku” została przygotowana przez Zespół Historii Kultury Staropolskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest nie tylko wydanie drukiem katalogów testamentów mieszkańców miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lecz także zintensyfikowanie badań nad mieszczańskimi aktami ostatniej woli w sytuacji, gdy głównym przedmiotem zainteresowania historyków i edytorów polskich stały się testamenty szlacheckie.

Mam nadzieję, że publikacja katalogów i poprzedzające ją prace badawcze pozwolą także nadrobić zapóźnienia w inwentaryzacji i badaniach testamentów mieszczańskich z terenów Rzeczypospolitej w stosunku do krajów ościennych. Katalogi będą istotną pomocą naukową dla wszystkich badaczy wykorzystujących źródła testamentalne. Ułatwią docieranie do rozproszonego materiału i skrócą czas kwerend w poszczególnych jednostkach archiwalnych. Dostarczą informacji o specyfice bazy źródłowej, formie i ogólnej treści źródeł testamentalnych. Wykonana podczas przygotowywania do druku digitalizacja cennych materiałów źródłowych, będących dziedzictwem narodowym zarówno Polski, jak i innych krajów należących niegdyś do I Rzeczypospolitej, pozwoli na ich bezpieczne zachowanie.

Urszula Augustyniak
kierownik projektu

Tom zawiera:

Indeks osobowy z rozdziałów wprowadzających do tomów 1-7

Indeksy zintegrowane do testamentów skatalogowanych w tomach 1-7:

--- Indeks osobowy
--- Indeks geograficzny
--- Indeks rzeczowy
Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania