książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Galicja 1772-1918 tom 1

Galicja 1772-1918 tom 1

Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań Kawalec A. (red.), Wierzbieniec W. (red.), Zaszkilniak L. (red.) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7338-678-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 456
Wymiary: 155 x 230

33.00 zł


Spis treści:

Zagadnienia ogólne:
Andrzej Stępnik, Pogranicze jako przestrzeń badawcza
Christoph Augustynowicz, Badania nad dziejami i kulturą Galicji w Austrii
Леонід Зашкільняк, Дослідження історії та культури Галичини в Україні
István Kovács, Przypominanie i zapominanie Galicji przez historyków węgierskich
Jadwiga Hoff, Badania nad dziejami i kulturą Galicji w Polsce
Jan Wnęk, Rozwój badań nad historią regionalną w Galicji
Adrian Uljasz, Biblioteki cyfrowe jako pomoc w badaniach nad dziejami Galicji 1772–1918 i w edukacji regionalnej

Społeczeństwo i gospodarka:
Zdzisław Budzyński, Polskie badania demograficzno-historyczne Galicji. Przegląd kierunków i ocena ważniejszych osiągnięć
Krzysztof Broński, Problemy gospodarcze Galicji w polskiej historiografii na przełomie XX i XXI wieku
Grzegorz Zamoyski, Badania nad dziejami instytucji finansowych w Galicji
Bogusław Piotr Marks, Giełda we Lwowie – stan badań i potrzeby
Szczepan Świątek, Bankowość galicyjska na tle bankowości krajów Austro-Węgier. Studium historyczno-porównawcze
Dariusz Opaliński, Polskie badania nad historią kolejnictwa galicyjskiego 1847–1914. Stan i potrzeby
Jacek Purchla, Problematyka badań nad dziejami Krakowa i Lwowa w XIX wieku z perspektywy ostatniego dwudziestolecia. Refleksja urbanologiczna
Sabina Rejman, Samorządy gminne znaczniejszych miast Galicji Zachodniej – problemy metodologiczne badań
Jerzy Komorowski, Ziemiaństwo – elementy portretu grupy w badaniach historyczno-socjologicznych
Szczepan Kozak, Kobieta w Galicji. Problemy metodologiczne badań, ich dotychczasowy dorobek i postulaty na przyszłość
Wacław Wierzbieniec, Dobroczynność i opieka społeczna w Galicji w okresie autonomii – stan i perspektywy badań
Ewa Barnaś-Baran, Dobroczynny nurt opieki, wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w Galicji – stan badań
Tracie L. Wilson, Badania nad zagadnieniami opieki społecznej i handlu kobietami z perspektywy antropologii prawa i etnografii komunikacji

Życie polityczne:
Waldemar Łazuga, Galicja w Wiedniu. Polacy wobec gabinetów prowizorycznych i „pax Koerberiana”
Antoni Cetnarowicz, Życie polityczne w Galicji z perspektywy słoweńskiego i chorwackiego ruchu narodowego
Zbigniew Lenart, O potrzebie badań nad kulturą polityczną czasów autonomii galicyjskiej. Kultura polityczna, jej istota, problemy metodologiczne
Lidia Michalska-Bracha, Uczestnicy powstania styczniowego w życiu społeczno-politycznym Galicji w dobie autonomicznej. Aspekty źródłowe badań i ich perspektywy
Mariusz Menz, Stan badań nad myślą polityczną krakowskich stańczyków (ze szczególnym uwzględnieniem Stanisława Koźmiana)
Damian Szymczak, Stan badań nad ministerstwem dla Galicji
Mirosława Bednarzak-Libera, Ruch ludowy w Galicji – stan badań i postulaty
Alojzy Zielecki, Galicja ośrodkiem formowania się polskiego ruchu paramilitarnego – stan i potrzeby badań
Jacek Magdoń, Polski ruch paramilitarny na Podhalu w latach 1912–1914 – stan badań i postulaty.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania