książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Polska po wojnie
Okres historyczny historia najnowsza
Fanatycy i inni Opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956-1970

Fanatycy i inni Opór Wielkopolan wobec komunistów w latach 1956-1970

Zagadnienia wybrane Wojcieszyk E. IPN
Rok wydania: 2020
Seria: Monografie
ISBN: 978-83-8098-741-8

Oprawa: twarda
Ilość stron: 320
Wymiary: 175 x 250

33.50 zł


Książka składa się, poza wstępem i zakończeniem, z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony charakterystyce stosunku Wielkopolan do najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w latach 1956–1970. Przypomniano pokrótce wydarzenia największego masowego protestu w czerwcu 1956 r., a także inne formy protestu obywateli Wielkopolski sprzeciwiających się działaniom polskich władz komunistycznych podejmowanych m.in. podczas głosowań do sejmu i rad narodowych.
W pozostałych rozdziałach podjęto próbę scharakteryzowania różnych form przeciwstawiania się komunistom w wybranych środowiskach: akademickim, harcerskim, prawniczym, kombatanckim oraz poznańskiego Kościoła katolickiego.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania