książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria polityka i ideologia
Okres historyczny przekrojowe
Ewolucja konstytucji nordyckich

Ewolucja konstytucji nordyckich

Wapińska D. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7996-550-2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 198
Wymiary: 2018

24.30 zł


Spis treści


Słowo wstępne

ROZDZIAŁ I

Historyczne akty ustrojowe

1. Ustrojowe akty przedkonstytucyjne

2. Konstytucje historyczne

ROZDZIAŁ II

Obowiązujące ustawy zasadnicze

1. Nazwy aktów konstytucyjnych

2. Charakterystyka obowiązujących ustaw zasadniczych

3. Zasady i systematyka konstytucji

4. Tryby zmian konstytucji

ROZDZIAŁ III

Akty ustrojowe autonomii nordyckich

1. Geneza i przyszłość autonomii nordyckich

2. Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich

ROZDZIAŁ IV

Kontrola konstytucyjności prawa w państwach nordyckich

1. Nordycki model ochrony konstytucji

2. Kontrola wewnątrzparlamentarna

3. Sądowa ochrona konstytucji

4. Rada Prawa i inne organy kontroli prawa

5. Dyskusja o wprowadzeniu sądów konstytucyjnych w Szwecji i Finlandii

Uwagi końcowe

Akty normatywne i literatura wykorzystana w opracowaniu

Państwa nordyckie – mapaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania