książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Dzieje współczesnego świata od 1939 roku

Nakład wyczerpany!

Dzieje współczesnego świata od 1939 roku

Olszewski W. Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-232-2088-6

Oprawa: miękka
Ilość stron: 558
Wymiary: 175 x 240

Dostępność: Niedostępna

61.50 zł


Obszerna monografia z zakresu historii powszechnej zawiera 3 części i obejmuje lata 1939 -2008.Oryginalny i oparty na najnowszych badaniach obraz dziejów politycznych współczesności ma walory podręcznikowe, a zarazem stanowi pasjonującą lekturę dla czytelników - miłośników historii. Warto podkreślić, że autor zarzucił europocentryczny punkt widzenia, szeroko analizując wydarzenia w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Na tle tak rozległych zjawisk umiejętnie sytuuje dzieje Polski, wykorzystywane jako przykład przy omawianiu przeszłości tej części Europy. Książkę wzbogacają przejrzyste szkice wizualizujące przebieg procesu dziejowego. Żywy język narracji oraz liczne komentarze odautorskie czynią lekturę bardzo interesującą.
SPIS TREŚCI


Część pierwsza

W LATACH ŚWIATOWEGO KONFLIKTU 1939-1945


Rozdział I
WALKA NIEMIEC O PANOWANIE W EUROPIE W LATACH 1939-1941
1. Wojna polska 1939 r.
2. Radziecka ekspansja terytorialna i jej uwarunkowania
3. Klęski aliantów w Europie: Skandynawia i Francja
4. Bitwa o Anglię. Walka o Atlantyk

Rozdział II
WŁOSKO-NIEMIECKA AGRESJA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO. PAKT TRZECH

Rozdział III
NIEMIECKI ATAK NA ZWIĄZEK RADZIECKI. SOJUSZNICY HITLERA

Rozdział IV
JAPONIA W WALCE O DALEKI WSCHÓD I PACYFIK DO POŁOWY 1942 ROKU
1. Wojna z Chinami. Ekspansja w Azji i na Pacyfiku
2. Pod japońską okupacją

Rozdział V
OKUPANCI I OKUPOWANI
1. Niemcy i Włochy. Oblicza okupacji
2. Ludobójstwo w Europie
3. Ruch oporu w Europie. Powstanie warszawskie

Rozdział VI
WIELKA TRÓJKA. U ŹRÓDEŁ NOWEGO PORZĄDKU W ŚWIECIE
1. Mocarstwa sprzymierzone i ich potencjały
2. Kształtowanie się koalicji i powojennego porządku
3. Świat poza wojennymi zmaganiami

Rozdział VII
ZAŁAMYWANIE SIĘ EKSPANSYWNOŚCI NIEMIEC. AMERYKAŃSKA KONTROFENSYWA NA PACYFIKU

Rozdział VIII
KLĘSKI PAŃSTW "OSI"
1. Radzieckie zwycięstwa na froncie wschodnim
2. Alianci na kontynencie europejskim
3. Japońskie klęski w Birmie i na Pacyfiku

Rozdział IX
ZAKOŃCZENIE WOJNY W EUROPIE I AZJI

Część druga

W CZASACH "ZIMNEJ WOJNY"


Rozdział X
ZWYCIĘZCY I POKONANI
1. Państwa pokonane oraz traktaty pokojowe
2. Dwa supermocarstwa: Związek Radziecki i USA. Kształtowanie nowego porządku w Europie i w świecie
3. Powojenny kryzys i odbudowa Europy Zachodniej

Rozdział XI
NARASTANIE "ZIMNEJ WOJNY"
1. Związek Radziecki i jego strefa wpływów
2. "Katalizowane rewolucje" w Europie Środkowej i Wschodniej
3. Spór o Niemcy. Zaostrzanie się konfliktu między Wschodem a Zachodem

Rozdział XII
NIEPODLEGŁOŚĆ I REWOLUCJA W AZJI
1. Upadek brytyjskiego imperium w Azji Południowej. Powstanie niepodległych Indii, Pakistanu, Birmy i Cejlonu
2. Walka o władzę w Chinach
3. Klęska kolonializmu francuskiego w Indochinach: Wietnam, Laos i Kambodża
4. Indonezja w walce o wolność. Niepodległość Filipin i Malajów

Rozdział XIII
W KRAJACH RADZIECKIEGO "IMPERIUM ZEWNĘTRZNEGO" v 1. Oblicza europejskiego stalinizmu
2. Rozwój i umacnianie się krajów "demokracji ludowej"
3. Newralgiczne punkty bloku wschodniego: Niemcy Wschodnie, Jugosławia, Albania
4. Przypadek roku 1956: Polska i Węgry

Rozdział XIV
NIEPODLEGŁOŚĆ ORAZ PROBLEMY BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ
1. Upadek kolonialnych władań na Bliskim Wschodzie. Utworzenie Izraela
2. Antyimperialistyczne rewolucje: Iran i Egipt
3. Upadek kolonializmu w krajach Maghrebu. Niepodległy byt Maroka, Algierii, Tunezji i Libii
4. Konflikt izraelsko-arabski: od "wojny sześciodniowej" po intifadę
5. Świat arabski i jego problemy

Rozdział XV
W WARUNKACH RADZIECKIEJ DOMINACJI
1. Zależność i rozwój: kraje bloku wschodniego
2. Peryferia i "rewolucje sponsorowane": Wietnam, Mongolia, KRL-D, Kuba, Nikaragua, Angola, Mozambik, Etiopia

MEANDRY SUPERMOCARSTWOWEJ RYWALIZACJI
1. Pomiędzy konfliktem a odprężeniem
2. ZSRR i USA: blaski i cienie supermocarstwowego rozwoju

W REGIONIE AZJI I PACYFIKU
1. Chiny: trudna droga ku światowej mocarstwowości (1949-1989)
2. Rozwój i konflikty Azji Południowej
3. W ogniu permanentnej wojny: Indochiny w latach 1954-1989. Autorytaryzm i rozwój: Indonezja, Filipiny, Malezja, Tajlandia
4. W kręgu sukcesów ekonomicznych: Japonia, Tajwan, Korea południowa, Singapur, Hongkong
5. Konflikt i rewolucja: Iran i Afganistan
6. Obszary dobrobytu: Australia i Nowa Zelandia. Dekolonizacja Oceanii

Rozdział XVIII
ROZWÓJ I INTEGRACJA EUROPY ZACHODNIEJ
1. Różne oblicza europejskiego rozwoju
2. Integracja Europy Zachodniej

Rozdział XIX
SUPERMOCARSTWA W WALCE O HEGEMONIĘ. KRES "ZIMNEJ WOJNY"
1. Trudne odprężenie
2. Dylematy radzieckiego rozwoju. Wzrost potęgi USA

Rozdział XX
AFRYKA: TRUDNA NIEPODLEGŁOŚĆ
1. Upadek europejskich władań w Czarnej Afryce
2. W poszukiwaniu niezależności i rozwoju. Ostatnie bastiony białego człowieka: Rodezja, Namibia, RPA

Rozdział XXI
AMERYKA ŁACIŃSKA: W POSZUKIWANIU DRÓG ROZWOJU

Rozdział XXII
IMPLOZJA RADZIECKIEGO IMPERIUM
1. Kryzys systemu i rozpad ZSRR
2. Upadek "imperium zewnętrznego". Zjednoczenie Niemiec

Część trzecia

ŚWIAT PO "ZIMNEJ WOJNIE"


Rozdział XXIII
W WARUNKACH AMERYKAŃSKIEJ HEGEMONII. ROSJA W NOWYCH REALIACH

Rozdział XXIV
KONFLIKT NA BA.KANACH
1. Demontaż Jugosławii
2. Upadek komunizmu w Albanii. Problem Kosowa i jego umiędzynarodowienie

Rozdział XXV
TRANSFORMACJE W KRAJACH BYŁEGO "IMPERIUM ZEWNĘTRZNEGO" I "WEWNĘTRZNEGO"
1. Europa Środkowa i Wschodnia
2. Na Zakaukaziu
3. Azja Centralna

Rozdział XXVI
NOWA EUROPA
1. Rozszerzenie NATO i UE. Integracja wewnętrzna UE
2. "Starzy" członkowie UE. Turcja i jej problemy

Rozdział XXVII
STARE I NOWE PROBLEMY BLISKOWSCHODNIE
1. Konflikt izraelsko-arabski. Kraje muzułmańskie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
2. Kwestia iracka. Tzw. wojna z terroryzmem

Rozdział XXVIII
AZJA I PACYFIK PO "ZIMNEJ WOJNIE"
1. Kraje postindustrialne: Japonia, Korea Południowa, Tajwan
2. Chiny i kraje ich kręgu cywilizacyjnego
3. W krajach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej
4. Australia i Nowa Zelandia. Integracja regionu Azji i Pacyfiku
Rozdział XXIX
AMERYKA ŁACIŃSKA: POMIĘDZY LIBERALIZMEM A POPULIZMEM

Rozdział XXX
AFRYKA: STARE I NOWE PROBLEMY KONTYNENTU
1. Kres zimnowojennych reliktów. Meandry politycznego rozwoju
2. Etniczność i konflikt

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

INDEKS NAZWISK

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCHOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania