książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Dzieje policji w Gniewie i regionie w latach 1920-2013

Dzieje policji w Gniewie i regionie w latach 1920-2013

Halicki K. nakładem autora
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-932344-1-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 354
Wymiary: 170 x 240

53.60 zł


Zamierzeniem autora opracowania było przedstawienie niewiele znanych lub w ogóle nieporuszanych zagadnień z historii służb mundurowych gminy Gniew. Rezultatem obszernej kwerendy w archiwach i bibliotekach jest ta monografia. Podstawę źródłową pracy stanowią materiały archiwalne zgromadzone w polskich oraz zagranicznych archiwach. Zasadniczą grupę materiałów archiwalnych tworzy dokumentacja zgromadzona przede wszystkim w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Pomocne okazały się również materiały archiwalne zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Archiwum Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Przeprowadzona komplementarna kwerenda w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym w Wilnie, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie oraz w Rosyjskim Państwowym Wojskowym Archiwum Historycznym w Moskwie uszczegółowiła i uzupełniła wiedzę dotyczącą dziejów Policji Państwowej oraz dalszych losów funkcjonariuszy policji podczas drugie wojny światowej.

Praca posiada układ chronologiczno-problemowy. W rozdziale pierwszym przedstawiono przebieg tworzenia Policji Państwowej na obszarze Drugiej Rzeczypospolitej, na terenie województwa pomorskiego oraz przede wszystkim w powiecie gniewskim. Ukazano organizację PP oraz jej miejsce w życiu państwowym i politycznym II RP. Ponadto omówiono zasady funkcjonowania oraz wewnętrzną organizację Komendy Głównej Policji Państwowej a także Policji Państwowej Okręgu XII (Pomorskiego) w Toruniu (od 1924 r. Komendy Wojewódzkiej PP w Toruniu) i Komendy Powiatowej PP w Gniewie. Zaprezentowano również rozwój, strukturę oraz główne kierunki działalności Policji Państwowej w Gniewie.

W rozdziale drugim omówiono działalność służb bezpieczeństwa podczas drugiej wojny światowej. Przedstawiono tutaj przemiany, zadania oraz rolę niemieckich służb policyjno-porządkowych na obszarze Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-Westpreussen) oraz w Gniewie.

W rozdziale trzecim przedstawiono strukturę Milicji Obywatelskiej w Gniewie oraz główne kierunki jej działalności. Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych zaprezentowano sposoby pozyskiwania materiałów informacyjnych oraz rolę i znaczenie osiągnięć naukowych w dziedzinie techniki.

W ostatnim czwartym rozdziale omówiono proces tworzenia się nowej formacji, jaką była Policja. W wyniku szczegółowej kwerendy przedstawiono najważniejsze przemiany Policji w Gniewie. W rozdziale tym przedstawiono politykę kadrową, omówiono tutaj również szkolenie funkcjonariuszy ich uzbrojenie oraz finansowanie. Zaprezentowano także system nagród, pochwał i kar.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania