książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Dzieje Gąbina i okolic

Nakład wyczerpany!

Dzieje Gąbina i okolic

Szczepański J. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7549-155-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 922
Wymiary: 165 x 240

89.00 zł


Ta licząca ponad 900 stron publikacja prezentuje dzieje Gąbina i najbliższych okolic. Książka zawiera następujące rozdziały:
-Pod panowaniem książąt mazowieckich
-W okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej
-W epoce walk o niepodległość 1794-1864
-Życie gospodarcze Gąbina. Struktura zawodowa mieszkańców 1793-1862
-Ludność. Podziały narodowościowo-wyznaniowe i społeczne, oświata w pierwszej połowie XIX w.
-W dobie przemian społeczno-ekonomicznych drugiej połowy XIX i początków XX stulecia
-Życie społeczno-polityczne w okresie popowstaniowym 1865-1914
-W okresie I wojny światowej
-W II Rzeczypospolitej
-Pod hitlerowską okupacją
-W I dekadzie Polski Ludowej 1945-1956
-Gąbin i okolice lat 1957-1989
-W okresie III RzeczypospolitejOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania