książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria biografie i wspomnienia
Okres historyczny przekrojowe
Człowiek szalony

Człowiek szalony

Andrzej Niemojewski (1864-1921) Świtalska-Starzeńska B. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania: 2018
Seria: W służbie Niepodległej
ISBN: 978-83-8090-372-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 496
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

35.00 zł


Biografia historyczna Andrzeja Niemojewskiego - poety, pisarza, publicysty, polityka i działacza społecznego, a także wolnomyśliciela i wolnomularza. Przede wszystkim Andrzej Niemojewski został zapamiętany jako założyciel, redaktor i wydawca warszawskiego periodyku „Myśl Niepodległa” (1906-1931).

Niemojewski o ludziach pisał, że "są bardziej logiczni niż ludzie normalni. [...] Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany".[...] Był poetą, pisarzem, publicystą, politykiem i działaczem społecznym, a także wolnomyślicielem i wolnomularzem. Przede wszystkim Andrzej Niemojewski został zapamiętany jako założyciel, redaktor i wydawca warszawskiego periodyku "Myśl Niepodległa" (1906-1931). Prócz tego był prekursorem w dziedzinie techniki wydawniczej czasopism, a także propagatorem badań z dziedziny astralistyki, archeologii nieba".
(ze Wstępu)


Spis rzeczy

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11

Rozdział I
Dom rodzinny i młodość (1864-1891) 21

Rozdział II
Okres sosnowiecki (1892-1897) 59

Rozdział III
Lata zmagań (1898-1903) 83

Rozdział IV
Sprawa Legend i podróż na Wschód (1902-1904) 123

Rozdział V
Rewolucja (1904/1905-1907) 159

Rozdział VI
„Myśl Niepodległa” pod redakcją Andrzeja Niemojewskiego (1906-1921) 207

Rozdział VII
Ewolucja poglądów politycznych, społecznych i religijnych Andrzeja Niemojewskiego (1907-1919) 255

Rozdział VIII
Ostatnie lata i śmierć (1919-1921) 307

Zakończenie 341

Biogramy 349

Bibliografia 397
1. Materiały archiwalne 397
2. Wspomnienia i pamiętniki 399
3. Dokumenty drukowane 401
4. Niepublikowane prace naukowe 401
5. Niepublikowane wywiady 402
6. Czasopisma 402
7. Literatura 405
8. Encyklopedie 417
9. Strony internetowe 417
10. Filmy 418
11. Prace Andrzeja Niemojewskiego (wydane w latach 1887-1924) 418
12. Tłumaczenia 420

Summary 421

Aneksy
Aneks 1: Herby Niemojewskich z Lubińca i Noskowskich ze Strzeńska 425
Aneks 2: Drzewo genealogiczne Niemojewskich, herbu Rola (II) od pierwszego przedstawiciela linii senatorskiej Andrzeja Niemojewskiego, kasztelana bydgoskiego, do potomstwa Feliksa Szczęsnego Niemojewskiego (XVII-XIX wiek) 426
Aneks 3: Drzewo genealogiczne linii Andrzeja Jana Niemojewskiego (1964-1921), herbu Rola (II) 427
Aneks 4: Legendy Andrzeja Niemojewskiego z ilustracjami Stanisława Dębickiego z 1902 roku 428
Aneks 5: Pierwsze numery czasopism redagowanych przez Andrzeja Niemojewskiego - „Kuźnica” 1904, nr 1; „Myśl Niepodległa” 1906, nr 1 429
Aneks 6: Symbole wolnomularskie w „Myśli Niepodległej” w latach 1906-1912/1914 430
Aneks 7: Groby rodzinne Niemojewskich i Gruszczyńskich 431

Ilustracje 433

Spis ilustracji 457

Indeks osób 463Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania