książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Armia Radziecka w Polsce 1944-1956 Dokumenty i materiały

Nakład wyczerpany!

Armia Radziecka w Polsce 1944-1956 Dokumenty i materiały

Krogulski M. L. Von Borowiecky
Rok wydania: 2000

Oprawa: miękka
Ilość stron: 244

32.70 zł


Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie pracy M. L. Krogulskiego pt. "Okupacja w imię sojuszu". Jest to zbiór dokumentów i materiałów dotyczących umów pomiędzy PRL a ZSRR obrazujących zarówno formalną treść umów jak i ich praktyczną realizację, często znacznie odbiegającą od podpisanych zobowiązań.


Praca zawiera 97 tekstów źródłowych opracowanych na podstawie zbiorów Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Urzędu Rady Ministrów a także z Dzienników Ustaw PRL/RP i dostępnych publikacji traktujących o stosunkach polsko-radzieckich po II wojnie światowej. Oprócz dwustronnych umów podpisanych na szczeblu centralnym lub lokalnym, znaleźć tu można zarządzenia, rozporządzenia, rozkazy, instrukcje a także sprawozdania terenowych organów administracji.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania