książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Archeologiczne Zeszyty Autostradowe. Zeszyt 17 - Rozwój osadnictwa kultur wstęgowych na obszarze zlewni dolnej Zgłowiączki w rejonie Wieńca w gminie Brześć Kujawski

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe. Zeszyt 17 - Rozwój osadnictwa kultur wstęgowych na obszarze zlewni dolnej Zgłowiączki w rejonie Wieńca w gminie Brześć Kujawski

Autostrada A1 Maciszewski I. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63760-63-2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 132
Wymiary: 210 x 300

42.00 zł


Tom 17 Archeologicznych Zeszytów Autostradowych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zawiera wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na trasie autostrady Al pod Włocławkiem na obszarze dwóch wsi, Wieńca i Dubielewa.

Przekazujemy Czytelnikom tom zawierający studia o mikroregionie wienieckim na Kujawach w dobie zasiedlenia go przez ludność kultury ceramiki wstęgowej rytej.

W Przedmowie, redaktor serii łódzkiej AZA, prof. dr hab. Tadeusz Poklewski-Koziełł napisał „Czytelnik nie znajdzie zatem pełnej informacji o wynikach badań na wybranym odcinku autostrady A1 pod Włocławkiem. Z pewnością natomiast uzyska pogłębiony obraz pierwszej penetracji ludów rolniczych na badanym terenie i obraz, może trochę zredukowany, ich aktywności gospodarczej jak też obyczajów siedliskowych... Jestem zadowolony, że mogę z czystym sumieniem spowodować włączenie przedstawionej Czytelnikowi monografii do obszernej biblioteki opracowań neolitu na Kujawach, zapoczątkowanej w ubiegłym wieku przez mego Mistrza Konrada Jażdżewskiego..."Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania