książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915)

Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915)

Zalewska A.I. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66463-01-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 420
Wymiary: 210 x 295

100.00 zł


W pierwszej z serii książkowych publikacji stanowiących wynik naszych dotychczasowych badań, zatytułowanych "Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915)" prezentujemy treści stanowiące artykulację realizacji dwóch celów, tj.: przywracania pamięci o froncie wschodnim I wojny światowej we współczesności oraz wzbogacania wiedzy o życiu i śmierci żołnierzy w okopach tej wojny.


SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Wielka Wojna i archeologia. Kontekst, cele, zadania, zakres i metody archeologicznego przywracania
pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury
Anna I. Zalewska
Część I. PRZYWRACANIE PAMIĘCI O WIELKIEJ WOJNIE NAD RAWKĄ I BZURĄ
2. …Zastój na całej linii. Historia przejścia od wojny manewrowej do pozycyjnej na przyczółku
bolimowskim (1914/1915)
Anna I. Zalewska, Jacek Czarnecki
3. Od powołania do listy strat. Żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej w bitwie nad Rawką i Bzurą
Stanisław Kaliński
4. Wojna minowa w bitwie nad Rawką i Bzurą
Stanisław Kaliński
5. Historia użycia przez armię niemiecką broni masowego rażenia (Massenwirkung) w rejonie
Rawki i Bzury w styczniu 1915 roku
Anna I. Zalewska
6. Poszukiwanie śladów użycia substancji drażniących. Analiza próbek z rejonu walk prowadzonych
w czasie I wojny światowej w okolicach Bolimowa
Maciej Śliwakowski, Andrzej Chałas
7. Badanie stanu przemian krajobrazu w rejonie Rawki i Bzury jako element przywracania pamięci
o Wielkiej Wojnie
Szymon Domagała
Część II. ARCHEOLOGIA W PROCESIE PRZYWRACANIA PAMIĘCI O I WOJNIE ŚWIATOWEJ
8. Rejon walk nad Rawką i Bzurą: charakterystyka przyrodnicza obszaru badań archeologicznych
Dorota Cyngot
9. Stan badań archeologicznych przed podjęciem realizacji projektu Archeologiczne Przywracanie
Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury
Dorota Cyngot
10. Zastosowanie lotniczego skanowania laserowego w projekcie Archeologiczne Przywracanie Pamięci
o Wielkiej Wojnie
Grzegorz Kiarszys
11. Analizy fotografii lotniczych: identyfikowanie reliktów I wojny światowej w rejonie Rawki
i Bzury
Grzegorz Kiarszys, Włodzimierz Rączkowski
12. Archiwalne zdjęcia zwiadowcze – rozpoznanie lotnicze oraz rola samolotów w czasie bitwy nad
Rawką i Bzurą 1914-1915
Jacek Czarnecki
13. Badania geofizyczne na wybranych stanowiskach w rejonie Rawki i Bzury
Piotr Wroniecki
Część III. ŻYCIE W OKOPACH I JEGO MATERIALNE POZOSTAŁOŚCI (1914-1915)
14. Sylwetka żołnierza armii Imperium Rosyjskiego znad Rawki i Bzury (1914-1915) z uwzględnieniem
zabytków archeologicznych
Jarosław Rostkowski
15. Feldgrau. Umundurowanie i wyposażenie żołnierza niemieckiej piechoty na polu bitwy nad Rawką
1914-1915 z uwzględnieniem znalezisk archeologicznych
Stanisław Kaliński
16. Amunicja strzelecka z badań archeologicznych pozostałości frontu nad Rawką i Bzurą (1914-
1915). Próba analizy
Krzysztof Karasiewicz, Jakub Wrzosek
17. Bagnety używane w I wojnie światowej na froncie wschodnim przez żołnierzy armii rosyjskiej
i niemieckiej w latach 1914-1915 w rejonie Rawki i Bzury. Uwagi wstępne
Damian Bednarczyk
18. Dewocjonalia z pola bitwy pierwszej wojny światowej nad Rawką i Bzurą
Grzegorz Śnieżko
19. „Dziś wieczorem idziemy do okopów”. Niemiecka poczta polowa (Feldpost) w bitwie nad Rawką
i Bzurą
Stanisław Kaliński
Część IV. ŚMIERĆ NA POLU BITWY I MATERIALNE TEGO POZOSTAŁOŚCI
20. Problem śmierci masowej i (nie)obecności miejsc spoczynku żołnierzy poległych w rejonie Rawki
i Bzury w latach 1914-1915
Anna I. Zalewska, Dorota Cyngot
21. Szczątki kostne poległych znad Rawki i Bzury. Wyniki analiz antropologicznych i medyczno-sądowych
Justyna Marchewka, Tomasz Konopka, Anna Szarlip-Myśliwiec, Natalia Mucha
22. Badania składu izotopowego strontu i składu pierwiastkowego szczątków żołnierzy poległych
podczas I wojny światowej (1914-1915) nad Rawką i Bzurą
Justyna Marchewka, Zdzisław Bełka, Marta Wardas-Lasoń
23. Badania genetyczne (DNA) wybranych prób szczątków żołnierzy poległych w wyniku działań
wojennych 1914-1915 nad Rawką i Bzurą
Justyna Marchewka, Dominik Strapagiel, Paulina Borówka
24. Cmentarze Wielkiej Wojny na terenie pola bitwy nad Rawką i Bzurą na podstawie materiałów niemieckiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
z lat 1923-1939
Małgorzata Karczewska
25. Poszukiwanie cmentarzy wojennych w rejonie Rawki i Bzury poprzez korelowanie danych archiwalnych,
kartograficznych, teledetekcyjnych i archeologicznych
Anna I. Zalewska, Grzegorz Kiarszys
26. Cmentarze i mogiły wojenne zlokalizowane w wyniku Archeologicznego Przywracania Pamięci
o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury w aktualnych granicach gmin Bolimów, Nieborów, Nowa
Sucha i Wiskitki
Anna I. Zalewska, Grzegorz Kiarszys
Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny. Podsumowanie wyników badań z lat 2014-2018
Anna I. ZalewskaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania