książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria wojny, batalie, potyczki
Okres historyczny II Wojna Światowa
A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich

A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich

Fic M. (red.), Lusek J. (red.), Załęczny J. (red.) Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-65786-53-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 488
Wymiary: 165 x 235

Dostępność: Na półce

49.00 zł


„A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich” to publikacja pod redakcją trójki Uczonych: dr. hab. Macieja Fica, dr Joanny Lusek i dr hab. Jolanty Załęczny, reprezentujących jej współwydawców: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na jej kartach Czytelnik może zgłębić osiemnaście tekstów, poświęconych asocjacjom i implikacjom historycznym Września 1939 roku oraz literackiemu obrazowi jednego z najtragiczniejszych polskich miesięcy. Ich Autorami są przedstawiciele świata nauki i muzealnicy, analizujący szereg różnorodnych zagadnień z zakresu historii, socjologii, kulturoznawstwa i literatury polskiej pierwszej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ziem przygranicznych II Rzeczypospolitej.Spis treści

WstępCzęść I. Wrzesień 1939 roku – asocjacje i implikacje historyczne

Dariusz Zalega, Przed Wrześniem była Hiszpania. Śląscy antyfaszyści w hiszpańskiej wojnie domowej

Daniel Korbel, Podcinanie gałęzi… Polska polityka wobec Czechosłowacji w latach 1938–1939

dr Przemysław Jagieła, Nominacje oficerskie podchorążych we wrześniu 1939 roku – historia i implikacje

dr hab. prof. UO Marek Białokur, Gdy Kresy spoglądały na walczącą stolicę. Historia i teraźniejszość pierwszych dni II wojny światowej. Refleksje rocznicowe

dr Zbigniew Bereszyński, Napaść sowiecka na Polskę w 1939 roku a spory historyków rosyjskich o przyczyny i charakter II wojny światowej

dr Kinga Fink, Lwów 1939–1944. Życie muzyczne miasta w przededniu wybuchu wojny i podczas dwóch kolejnych okupacji

Andrzej Kotecki, Flotylla Rzeczna w Pińsku w kampanii wrześniowej (do 17 września 1939 roku)

Rafał Michliński, Udział Flotylli Pińskiej w Kampanii Polskiej 1939 roku

dr Agata Bryłka-Jesionek, Zwiastuny wojny na Kresach Zachodnich na łamach górnośląskich dzienników „Polonia” i „Polska Zachodnia”Część II. Wrzesień 1939 roku we wspomnieniach, relacjach i literaturze

dr hab. prof. AFiB Jolanta Załęczny, Kresowe biografie wpisane w wojnę 1939 roku

dr hab. prof. UWr Małgorzata Ruchniewicz, Rok 1939 jako cezura narracyjna w relacjach kresowych. Wokół kolekcji sybirackiej Archiwum Naukowego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu oraz zbiorów wspomnień Koła Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej

dr Małgorzata Laburda-Lis, Obraz wojny w literaturze i narracji wspomnieniowej Kresowiaków bytomskich

dr Joanna Lusek, „Kiedy wybuchła wojna…” Pierwsze miesiące II wojny światowej we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska na podstawie projektu Archiwum Historii Mówionej „e-historie.pl”

Rafał Kubiak, Była dywersja. Potyczki z niemieckimi dywersantami w okolicach Solca Kujawskiego we wspomnieniach żołnierzy Armii „Pomorze”

dr Wojciech, B. Moś, Wrzesień 1939 roku we wspomnieniach mjr. Józefa Łubnickiego. Opracowanie Wojciech B. Moś

Anna Meiser, „Dom nasz wspólny burzą wrogi”. Początek II wojny światowej w poezji Marii Haliny Szulcowej

dr hab. Zdzisław Marcinów, Wrzesień 1939. Trauma przekroczenia granicy w literackich zapisach (Kuncewiczowa, Vincenz, Hemar, Wierzyński)

dr Marta Milewska, Działania wojenne na Kresach w 1939 roku w świetle obowiązujących podstaw programowych w polskich szkołach i na przykładzie wybranych podręczników do nauczania historii w szkole podstawowej

Indeksy i streszczenia w języku polskim i angielskim

Indeks nazwisk

Indeks nazw miejscowych

Streszczenia w języku polskim i angielskimOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania