książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria mity i religie
Okres historyczny przekrojowe
      Komentarze biblijne z Qumran. Od midraszu do peszeru

Komentarze biblijne z Qumran. Od midraszu do peszeru

Tronina A. The Enigma Press
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-952021-5-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 160
Wymiary: 160 x 230

Dostępność: Na półce

63.00 zł


Prezentowany tu zbiór komentarzy biblijnych z Qumran obejmuje, poza obszernym wprowadzeniem, dwa rodzaje komentarzy stosowane w egzegezie esseńskiej. Pierwszy to komentarze tematyczne (midrasze), skoncentrowane zwłaszcza na eschatologii. Drugi rodzaj, specyficzny dla piśmiennictwa z Qumran, to komentarze ciągłe (peszery) do ksiąg prorockich i do psalmów. Znajomość tych dzieł egzegetycznych daje głębszy wgląd w teologię sekty i jej metody interpretacji ksąg świętych judaizmu palestyńskiego. Pozwala też, dzięki aluzjom historycznym, uzupełnić dotychczasową wiedzę o dziejach ówczesnego judaizmu i przyczynach jego rozpadu na trzy główne odłamy (faryzejski, saducejski i esseński).

Spis treści:

WPROWADZENIE /9
Zwoje znad Morza Martwego /10
Essedeńczycy a gmina qumrańska /12
Peszarim - edycje i datowanie /14
Peszery ciągłe i tematyczne /20
Cytaty biblijne w peszerach /33
Historia w peszerach /40
Peszer a Nowy Testament /52

CZĘŚĆ I: KOMENTARZE TEMATYCZNE
Midrasz eschatologiczny 11QMelch (11Q13) /59
Midrasz eschatologiczny 4QMidrEschat (4Q174+4Q177) /62
Pocieszenia (4QTanchumim; 4Q176) /72
Komentarz do Genesis A (4Q252) /75
Peszer o Okresach (4Q180 i 4Q181) /77
Ordynacje A (4Q159) /82

CZĘŚĆ II: KOMENTARZE CIĄGŁE
Komentarze do Izajasza (4Q161-4Q165) /87
Komentarze do Dwunastu Proroków: /99
Ozeasz (4Q166 i 4Q167) /99
Micheasz (1Q14; 1QpMic) /104
Micheasz (4Q168; 4QpMic?) /106
Nahum (4Q169; 1QpNah) /106
Habakuk (1QpHab) /112
Sofoniasz (1QpZeph; 1Q15 i 4QpZeph; 4Q170) /124
Malachiasz (5Q10; 5QpMal?) /125

Komentarze do Psalmów /125
4QpPs (4Q171) /126
1Q16 (1QpPs) /131
4Q173 (4QpPs) /132

PODSUMOWANIE /133

Wybrana bibliografia /135
Indeks /145Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania