książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Wojciech Jastrzębiec – w służbie monarchii i Kościoła

Wojciech Jastrzębiec – w służbie monarchii i Kościoła

Czwojdrak B. (red.), Kiryk F. (red.), Sperka J. (red.) Wyd. Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-226-3523-0

Oprawa: twarda
Ilość stron: 228
Wymiary: 170 x 240

39.90 zł


-Wstęp (Bożena Czwojdrak, Feliks Kiryk, Jerzy Sperka)
-Bożena Czwojdrak: Opieka czy nepotyzm – Wojciech Jastrzębiec i jego
rodzina
-Jerzy Sperka: Wojciech Jastrzębiec – faworyt króla Władysława Jagiełły
-Kazimierz Pacuski: Wojciech Jastrzębiec jako biskup poznański na Mazowszu
(1399–1412). Erygowanie kapituły kolegiackiej w Warszawie
-Sobiesław Szybkowski: Biskup poznański Wojciech Jastrzębiec jako starosta
koniński
-Adam Szweda: Biskup poznański i arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec w kontaktach z zakonem krzyżackim
-Adam Kozak: Konsystorz poznański za pontyfikatu biskupa Wojciecha Jastrzębca w świetle najstarszych ksiąg wpisów (1404–1411)
-Marek A. Janicki: „I uszkodziłeś króla i wszytką koronę pospólstwa”. Compromissum w Koszycach w 1419 roku oraz proces Wojciecha Jastrzębca na zjeździe w Łęczycy w 1420 roku w świetle współczesnego łacińsko‑polskiego
dokumentu Mikołaja Trąby i relacji Jana Długosza
-Krzysztof Ożóg: Biskupa Wojciecha Jastrzębca paterna sollicitudo o Kościół
krakowski. Statuty synodalne z roku 1420
Elżbieta Knapek: Udział kanoników krakowskich w zarządzie diecezją za
pontyfikatu Wojciecha Jastrzębca
-Marta Czyżak: Działalność duszpasterska arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca.
Ordynacja z 1426 roku dla duchowieństwa katedry gnieźnieńskiej
-Piotr Pokora: Pieczęcie Wojciecha Jastrzębca
-Mateusz Grzęda: Uwagi o patronacie artystycznym Wojciecha JastrzębcaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania