książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria historia narodów
Okres historyczny przekrojowe
Tożsamość cywilizacji europejskiej. Geneza, kompleks konstytuujący i kierunki transformacji

Tożsamość cywilizacji europejskiej. Geneza, kompleks konstytuujący i kierunki transformacji

Zamojski A. Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7133-644-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 450
Wymiary: 165 x 235

51.70 zł


W książce poruszono problematykę tożsamości cywilizacji europejskiej. Podjęto próbę przedstawienia opracowania o możliwie interdyscyplinarnym i wieloaspektowym charakterze. Autor wyszedł od problematyki poświęconej tożsamości podmiotów zbiorowych i teorii cywilizacji. Następnie zajął się genezą Europy (jej dziedzictwem minojskim i mykeńskim) oraz ewolucją cywilizacji europejskiej. Osobną część pracy poświęcił naturalnym źródłom tożsamości europejskiej (wymiarom: geograficznemu, etnicznemu i genetycznemu) oraz takim symbolicznym jej źródłom jak: starożytna grecka myśl filozoficzna, system prawa rzymskiego, religijność judeochrześcijańska, kultura plemion barbarzyńskich oraz dorobek epoki Oświecenia. W pracy podjęto również próbę opisania możliwych kierunków transformacji tożsamości cywilizacji europejskiej (wzięto pod uwagę aspekt filozoficzny, wyznaniowy i etniczny) oraz scharakteryzowania przejawów obecnego, wieloaspektowego kryzysu tożsamości, jaki dotyka Europę. Publikacja skierowana jest do badaczy zainteresowanych tematyką europejską (cywilizacji europejskiej, tożsamości europejskiej) oraz problematyką nauki o cywilizacji.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania