książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ofiary wojny
Okres historyczny historia najnowsza
Niemcy na Pomorzu Gdańskim i Kujawach

Nakład wyczerpany!

Niemcy na Pomorzu Gdańskim i Kujawach

Stankowski W. Wyd. Akademii Bydgowskiej
Rok wydania: 2000

Oprawa: miękka
Ilość stron: 285

44.50 zł


Temat powojennych losów ludności niemieckiej na ziemiach przekazanych Polsce przestał być już białą plamą na kartach historii. Nadal jednak mamy na rynku pewien niedosyt poważnych opracowań na ten temat. Dlatego warto zwrócić uwagę na pracę ukazującą dzieje Niemców na Pomorzu Gdańskim i części Kujaw. Książkę podzielono na chronologiczne części odzwierciedlające następstwo wydarzeń w interesującym nas okresie. Na wstępie ukazano życie ludności niemieckiej na Pomorzu Gdańskim, miejsce i rolę, jaką odgrywała w społeczeństwie tego regionu na przestrzeni lat 1918-1945. Następnie szczegółowo omówiono plany oraz kierunki ewakuacji i ucieczki Niemców w końcowej fazie wojny, scharakteryzowano życie codzienne ludności niemieckiej, akcję ?dobrowolnych? wyjazdów, stosunek polskiej części społeczeństwa oraz władz do Niemców, ich zatrudnienie oraz pobyt w obozach internowania i pracy. Problematykę poruszaną w pracy zamyka temat przymusowego wysiedlenia ludności niemieckiej. Obok postanowień międzynarodowych dotyczących wysiedleń zawiera opis kryteriów decydujących o wysiedleniu, przygotowań strony polskiej do tej akcji i realizację wysiedleń.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania