książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria historia narodów
Okres historyczny XIX wiek
Historie Polski w XIX wieku t.1

Historie Polski w XIX wieku t.1

Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura T. Epsztein, M. Gawin, B. Dopart DiG i Muzeum Historii Polski
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7181-783-0

Oprawa: twarda
Ilość stron: 484
Wymiary: 175 x 245

63.00 zł


Książka Historie Polski w XIX wieku, pod redakcją Andrzeja Nowaka, daje początek niezwykle obszernemu wydawnictwu, które jest rezultatem projektu zrealizowanego przez Muzeum Historii Polski. Jest to nowa synteza naszych dziejów, obejmująca porozbiorowe dzieje Rzeczypospolitej, która skupiła wokół idei książki grupę wybitnych autorów, specjalistów w zakresie historii XIX i początków XX w., reprezentujących różne ośrodki akademickie w kraju.

Tom pierwszy wymienionego wydawnictwa skupia się na wieku XIX i dotyczy kwestii ogólnych, mających charakter wprowadzający do pozostałych tomów. Mają one zarazem zasadnicze znaczenie dla całej książki. Nie były one nigdy tak szeroko dotychczas omawiane. O charakterze i randze zagadnień poruszonych w tomie pierwszym informują tytuły poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów składających się na całą publikację, które służą „rozplątywaniu i splataniu na nowo trzech węzłów problemowych”: państwa, narodu i modernizacji. Kolejno wyłaniają się: wprowadzenie autorstwa Andrzeja Nowaka, a po nim trzy, ułożone problemowo rozdziały: Społeczeństwo i gospodarka: przemiany na ziemiach polskich 1796–1914 (Tadeusz Epsztein), Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich w XIX wieku (Magdalena Gawin), Kultura polska lat 1796–1918 (Bogusław Dopart).

Kolejne tomy w serii:

Tom 2: M. Karpińska, S. Wiech, T. Gąsowski, G. Kucharczyk, Historie polityczne, cz. 1
Tom 3: S. Wiech, T. Gąsowski, Historie polityczne, cz. 2
Tom 4: A. Barańska, R. Miknys, R. Żurawski vel Grajewski, Th. Weeks, M. Janowski, Narody, wyznania, emigracje, porównaniaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania