książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria armie i żołnierze , czasopisma odkrywców
Okres historyczny przekrojowe
Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdynii nr 30 Rok 2015

Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdynii nr 30 Rok 2015

praca zbiorowa Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Rok wydania: 2015
ISBN: 0137-5539

Oprawa: miękka
Ilość stron: 300
Wymiary: 165 x 240

33.60 zł


Od redakcji:

"Przekazujemy Czytelnikom kolejny, już 30, numer „Biuletynu Historycznego” Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydawany od ponad 50 lat prezentuje prace dotyczące głównie historii polskich sił morskich oraz ochrony granicy morskiej państwa. Zamieszczone w nim artykuły zostały przygotowane przez przedstawicieli środowiska historyków związanych z Marynarką Wojenną, w tym pracowników Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Układ tematyczny tegorocznego „Biuletynu Historycznego” zasadniczo nie odbiega od ubiegłorocznej edycji, głównie dzięki kontynuacji tematów zapoczątkowanych w numerze 29. Są to zarówno materiały poświęcone historii, działaniom bojowym, problemom związanym z ochroną granicy morskiej po II wojnie światowej, a także z odbudową i budową infrastruktury Marynarki Wojennej. Nie zabrakło wspomnień ze służby i szkolenia kadr oraz materiałów biograficznych.
Artykuł, Jana Tymińskiego pt. „Kmdr por. Walter Pater: historyk, redaktor. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin” opisuje postać wieloletniego redaktora naczelnego „Przeglądu Morskiego”, a potem pracownika Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Następny artykuł, również tego samego autora, prezentuje publikacje kmdr. Waltera Patera za lata 1981-2015, uzupełniające poprzedni artykuł.
Tekst pióra dr Iwony Pietkiewicz, ma podobną tematykę i jest poświęcony dokonaniom profesora i kontradmirała w stanie spoczynku Antoniego Franciszka Komorowskiego, również w siedemdziesiątą rocznicę jego urodzin.
Część historyczną otwiera artykuł dr. Jarosława Tuliszki, poświęcony symbolom państwowym polskiej Marynarki Wojennej. Szacunek, jakim cieszy się bandera Marynarki, wynika z kultywowanych tradycji. W Marynarce Wojennej bandera jest nie tylko znakiem przynależności państwowej - jest to również swoisty sztandar - oznaka waleczności, godności, honoru, symbol wierności narodowej. Dla marynarzy posiada szczególną wartość. Od chwili powstania Marynarki Wojennej bandera i proporzec oraz znak dowódcy okrętu ulegały pewnej ewolucji, co regulowały akty prawne, publikowane w Dziennikach Ustaw.
Dr hab. Tadeusz Kondracki w opracowaniu pt. „Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej we wrześniu 1939 r.” przytacza dwie relacje zastępcy dowódcy flotylli - pierwszą, którą kmdr por. Henryk Eibel spisał jeszcze w 1939 roku i drugą - napisaną w 1941 roku. Relacje te, spisane niedługo po opisywanych wydarzeniach, mają szczególną wartość.
Kmdr por. Jerzy Łubkowski, podobnie jak w poprzednich „Biuletynach…”, kontynuuje opis dziejów wielce zasłużonego dla oręża polskiego na morzu niszczyciela ORP „Burza” - od roku 1944 aż po kres jego służby w Marynarce Wojennej.
Artykuł kmdr. por. dr. Zbigniewa Wojciechowskiego kontynuuje zapoczątkowane w poprzednim numerze „Biuletynu…” omówienie budownictwa w Marynarce Wojennej w latach 1945-1989.
Kpt. rez. dr Wojciech Mazurek, w opracowaniu dotyczącym piśmiennictwa wojskowego, analizuje tzw. „Plan Drzewieckiego” z 1951 roku - będący koncepcją obrony polskiego wybrzeża z użyciem wyłącznie sił polskich.
Kmdr ppor. Janusz Janik w obszernym artykule omawia wpływ zagrożenia minowego po II wojnie światowej na polską gospodarkę i bezpieczeństwo żeglugi oraz trałowania przeprowadzone przez przeciwminowe siły radzieckie.
Dwa następne artykuły są materiałami wspomnieniowymi - kpt. w st. spocz. Tadeusz Zarzycki snuje wspomnienia z 30 lat swojej służby w lotnictwie Marynarki Wojennej w Gdyni-Babich Dołach, a kmdr ppor. Bartosz Rutkowski opowiada o szkoleniu w Związku Radzieckim na kursach nurkowo-ratowniczych w latach 1961-1975. Artykuł ten jest oparty na wspomnieniach kmdr. rez. Stanisława Skrzyńskiego oraz kmdr. rez. Stanisława Kucharskiego.
Kmdr por. Straży Granicznej w st. spocz. dr Grzegorz Goryński analizuje sylwetkę pułkownika, później komandora Józefa Szlegiera – szefa Wydziału Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu w latach 1966-1971.
Dr Ireneusz Bieniecki prezentuje formy i metody współpracy Wojsk Ochrony Pogranicza z Wojskami Obrony Powietrznej Kraju i Marynarką Wojenną podczas ochrony polskiej granicy morskiej w latach 1965-1991.
Najnowszy okres Marynarki Wojennej opowiada, niestety nieżyjący już, kmdr w st. spocz mgr inż. Stanisław Wielebski - omawiając historię powstania amagnetycznego trałowca redowego projektu 207. Artykuł zamyka pośmiertne wspomnienie o komandorze Stanisławie Wielebskim, napisane przez dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej, Tomasza Miegonia.
Prace konserwatorskie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ilustruje artykuł Marcina Całki i Moniki Muchy pt. „Konserwacja niemieckiej parogazowej torpedy ćwiczebnej typu G7a, kal. 533,4 mm”.
Numer zamyka opracowanie Jana Tymińskiego na temat zbiorów biblioteki Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ze zwróceniem uwagi na publikacje cenne dla historiografii".Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania